Ubicació

Mercabarna Flor. Local 412

Ctra. Antiga de València, 1

08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona -Spain

info@buresinnova.com

Buresinnova

Contacta Buresinnova

LSSI-LOPD

D´acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s´informa a la persona interessada que les dades facilitades en el present formulari seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic als efectes de l´ enviament d´informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, se l´informa de la possibilitat d´exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit enviat a Buresinnova, a l´adreça: Ctra. Antiga de València, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona