Canvia l'idioma

Buresinnova - Urban Plant Care

Disseny d'exteriors. Plantes. Reg. Jardineria vertical. Cobertes Vegetals. Horts urbans. Disseny d'interiors. Jardins i terrasses. Jardineria per a esdeveniments i fires.

Noves tendències en decoració d'interiors i exteriors. Dissenyem i realitzem projectes ornamentals amb flors i plantes no peribles. Planta artificial i preservada. Gespa artificial.

Manteniment de jardineria. Podes. Regs. Tractaments i abonats ecològics. Especialitat en hotels, residències i restauració. Jardins privats.

Apliquem criteris de sostenibilitat en totes les nostres actuacions.

Innovem amb plantes per fer una arquitectura més sostenible.